PowerPortables

Vad är egentligen litecoin? Läs mer om hur litecoin fungerar, kryptovalutans historia och om hur tekniken bakom fungerar.

Kom igång

En fork av bitcoin

Litecoin (LTC) är en av de äldsta kryptovalutorna och sjösattes redan under hösten 2011. Själva protokollet, det vill säga den sammansättning av regler som styr och driver kryptovalutan, är egentligen en ”fork” av bitcoin. Det innebär att den är en förgrening av bitcoins blockkedja med en gemensam historik fram till ”forken”. Därför är den lik och fungerar i mångt och mycket som bitcoin, även om den också har flera avgörande skillnader.

Sedan starten har litecoin alltjämt befunnit sig i toppen av de största kryptovalutorna. Många andra kryptovalutor seglar snabbt förbi litecoin på listan, men faller nästan alltid tillbaka och glöms snart bort medan litecoin består. Man har använt liknelsen att om bitcoin är guld så är litecoin silver.

Även om många andra kryptovalutor har tillkommit efter litecoin, kryptovalutor som påstår sig vara bättre, snabbare och säkrare, är det nästan aldrig de tekniska specifikationerna som avgör hur framgångsrik valutan till syvende och sist blir, något som bitcoin är det ultimata beviset för.

Stora likheter med bitcoin

Då litecoin är en ”fork” av bitcoin är alltså de båda kryptovalutornas protokoll till största del väldigt lika. Det kanske mest avgörande är att båda använder metoden ”proof-of-work” för att “minea” (skapa) nya enheter av kryptovalutan.

Man använder sig alltså av datorkraft för att hitta lösningen på ett matematiskt problem. Lyckas man får man dels en belöning i form av en bestämd mängd av kryptovalutan, dels förmånen att få skapa nästa block i blockkedjan och fylla detta med transaktioner, vilket därigenom även ger tillgång till de avgifter som avsändarna har betalat för transaktionen.

Det finns i dag många alternativ till ”proof-of-work”, varav många lyfts fram som bättre, inte minst då de inte kräver lika stor elanvändning. Man ska dock ha i åtanke att många sakkunniga anser att det just är ”proof-of-work” som är det verkligt revolutionerande med bitcoin och att det är det absolut säkraste sättet för att upprätthålla säkerheten för kryptovalutan.

Skillnader mellan litecoin och bitcoin

Det finns en rad tekniska skillnader mellan bitcoin och litecoin. En av dem är till exempel begränsningen av antalet enheter som någonsin kan finnas (en så kallad ”hard cap”). Bitcoin har en begränsning på 21 miljoner enheter medan litecoin har 84 miljoner, det vill säga fyra gånger fler. Dessutom skapas blocken med transaktioner i litecoins blockkedjan fyra gånger oftare än i bitcoins blockkedja, det vill säga var 2,5:e minut i stället för var tionde som på bitcoinnätverket.

Dessutom skiljer sig den algoritm som används för att ”minea”, det vill säga skapa nya enheter av kryptovalutan. Algoritmen, kallad Scrypt, som styr miningen av litecoin är utvecklad av litecoins grundare Charlie Lee själv och var avsedd att förhindra storskaliga attacker mot litecoinnätverket, vilket på den tiden var en farhåga man hyste vad gäller bitcoin. I efterhand kan man dock konstatera att bitcoin hittills inte har lidit av några allvarliga sådana.

Oftast är också en transaktion av litecoin både snabbare och billigare än en transaktion av bitcoin och kan därför med fördel användas i stället för bitcoin ifall man till exempel ska flytta tillgångar från en handelsplats till en annan.

Mindre säker än bitcoin

Rent allmänt kan man nog säga att litecoins protokoll är lite snabbare och mer flexibelt är bitcoins, men många skulle nog hävda att dessa egenskaper innebär en försämrad säkerhet och inte är något för bitcoin att eftersträva, även om det är fullt tekniskt möjligt att genomföra utan större svårigheter.

Ofta används kryptovalutans ”hash rate”, det vill säga den totala mängd datorkraft som är tillägnad för att hålla igång nätverket, som ett mätetal för att bedöma motståndskraften mot attacker. Jämfört med bitcoin är förstås litecoins ”hash rate” betydligt mindre, men jämfört med andra altcoins (kryptovalutor andra än bitcoin) ligger litecoin alltjämt bra till.

En testmiljö för bitcoin

Det faktum att litecoins protokoll är så likt bitcoins har gjort att litecoin ofta använts som en testmiljö för att testa nya funktioner och förändringar som sedan sjösatts på bitcoins protokoll, såsom Lightning Network och Segwit (”Segregated Witness”). Således är utvecklarna för bitcoin och litecoin ofta i tätt samarbete och det finns snarast en relation av symbios snarare än konkurrens mellan dem.

Charlie Lee – Litecoins fader

Litecoin grundades av Charlie Lee, en tidig bitcoinminer och datavetare med anställningar både hos Google och Coinbase, som tidigt kom in på kryptovalutor och gjorde sig ett namn inom sfären. Han har alltjämt sedan dess varit en klar förespråkare för kryptovalutor.

Lee har sagt att skapandet av litecoin mest var ett ”kul sidoprojekt” och att han egentligen bara ville prova att göra en ”fork” av bitcoin, men som så många andra gånger vad gäller kryptovalutor, har resultatet vida överstigit de ursprungliga intentionerna. Lees mål med litecoin var dock att förbättra de nackdelar som, enligt Lee, fanns i bitcoins protokoll.

Sedan dess har som bekant otaliga andra kryptovalutor skapats med denna målsättning.

Grundaren dumpade sitt innehav

Lee beslutade sig dock under 2017 att sälja alla sina litecoin, vilket föranledde att han fick motta kritik för att ”dumpa” sitt innehav när priset var högt och låta resten av innehavarna bli sittande med sitt innehav. Lee bedyrar dock att hans syfte inte var att göra snabba pengar utan att helt enkelt dra sig ur som ”ledare” för kryptovalutan då han anser att en kryptovaluta mår bäst av att vara decentraliserad och utan tydliga ledare.

Man kan ha olika åsikter om Lees agerande, men klart är att litecoin överlevde detta och att Lee alltjämt fortfarande bidrar till utvecklingen av litecoin och har inte övergett projektet efter sin försäljning.

Litecoin i framtiden

Det är förstås svårt att sia om framtiden vad gäller kryptovalutor i allmänhet och enskilda sådana i synnerhet. Litecoin har dock en gedigen grund och historik, samt har en hängiven utvecklar- och följarskara. Detta ger förstås goda förutsättningar för en god framtid.

Samtidigt ska man nog komma ihåg att litecoin i dag inte har någon särskild ”USP” (unique selling point), och att vara som bitcoin fast ”lite snabbare” eller ”lite billigare” räcker kanske inte så långt.

Givet hur många kryptovalutor som har haft en sanslös förmåga att överskrida alla förväntningar och rim och reson ska man nog emellertid inte räkna ut litecoin i första taget.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *